top of page
WhatsApp Image 2021-03-04 at 09.13.40.jp

מסע האדמה

מסע האדמה הינו הזמנה למפגש ייחודי עם אסתר במרחב היצירה שלה, הכולל את מגוון התכנים המוצעים בסדנאות השונות גם יחד.

זו הזדמנות להתמסר לחוויה חושית וחופשית, מתוך משאלה לנקות למשך מספר שעות או לאורך סופ״ש חוויתי, את הטשטוש שהחיים בחברה המודרנית מותיר בנו.

 

בעבר הלא מאוד רחוק, אבותינו הקדמונים היו בעלי ידע קרוב ואינטימי עם רפואות הצמחים והאדמה, היו עדים לחילופי עונות השנה, לתהליכי הקמילה והלבלוב של הטבע, חשופים לתנועת המים הזורמים ועוד. הקשר עם אלו היווה חלק מחיי היומיום של בני האדם במשך דורות, ידע מקודש וחיוני עבור כולנו שעם השנים אבד.

מסע האדמה מציע אפשרות להתנסות עמוקה עם מקצב חיים המחובר אל האדמה ורואה בה משאב חשוב ומוערך. זהו מפגש שמזמין אותנו לחזור אל מערכת היחסים ההדדית עם הטבע שסביבנו ובתוכנו.

נבקש להתחבר אל הטבע ולראות את התנועה הטבעית שקיימת בו, כייצוגים לתנועות הנפש בחיינו. נבעיר מדורה ביער ונוכל להתחמם לאורה, ניזכר בפשטות שבישיבה המשותפת סביב האש. נביט בעיניים חדשות על הקשר המולד שיש בכל אחד מאיתנו אל האדמה, ונבקש לחזק אותו ואת החיבור שיש לנו אליו.

 

זהו מסע שמחבר את ההולך בו, אל החלקים מעוררי ההשראה שבנפשו, ומעודד אותנו לתת מנוח למקצבים האינטנסיביים והלא טבעיים של חיינו. נחווה, נחקור ונלמד להתנחם בעזרת הדברים הפשוטים.

bottom of page